Nieuws

Subsidie blijft pure winst!

BRUSSEL - Nu al wordt gewaarschuwd dat de daling van de zonne-energiesteun van 230 naar 90 euro geen einde zal maken aan de oversubsidiëring bij particulieren.

De zonne-energiesector heeft de versnelde daling van de Vlaamse zonne-energiesteun deze week gebrandmerkt als een ‘doodsteek'. Het resultaat was dat binnen de kortste keren berekeningen de ronde deden over hoe rendabel investeren in zonnepanelen nog is na de forse verlaging van de subsidies.

Als al het stof gaat liggen, dan zullen particulieren die op zoek zijn naar een interessante investering van hun spaarcentjes, weer snel uitkomen bij zonnepanelen. Daarvan is alvast het Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) overtuigd. Hij was nauw betrokken bij de onderhandelingen over de groenestroomhervorming tussen de regeringspartijen.

Waarom wil de zonne-energiesector in Nederland geen subsidies, terwijl in Vlaanderen de boodschap wordt verkondigd dat er zelfs met een subsidie van 90 euro geen verdere investeringen in zonne-energie meer zullen gebeuren.

Bart Bode van ODE, de koepelorganisatie van de Vlaamse hernieuwbare-energiesector, erkent dat een grondige hervorming van de steun nodig was. Maar hij begrijpt niet waarom voor zonne-energie al op 1 augustus de steun wordt aangepast terwijl voor alle andere vormen van groene stroom de berekeningswijze van de subsidie pas vanaf 1 januari grondig verandert.

‘We moesten zo snel mogelijk op de rem gaan staan omdat met een steun van 230 euro per 1.000 kilowattuur, 20 jaar lang, nog altijd sprake is van zware oversubsidiëring', luidt het bij de Vlaamse minister van Energie, Freya Van den Bossche.

Het overtuigende bewijs volgens CD&V'er Bothuyne is dat de installateurs van zonnepanelen op dit moment zeer veel werk hebben. Ik kan het weten, want mijn broer plaatst ze, voegt hij er 

nog aan toe.

‘De overheid is niet goed bezig als ze passief blijft toekijken terwijl zonne-energie wordt aangeprezen met het argument dat de investering in drie tot vijf jaar is terugverdiend. Temeer omdat de oversubsidiëring betaald wordt via de elektriciteitsfactuur. Nu al staat vast dat anderhalf miljard euro nodig is om de komende jaren de subsidies te kunnen uitkeren'.

Rendabel

Of de noodrem – nog maar 90 euro per 1.000 kilowattuur, tien jaar lang – vanaf 1 augustus van zonne-energie een onrendabele zaak zal maken? De meningen lopen helemaal uiteen. Zeker als het gaat over investeringen door particulieren. In de zonne-energiesector zijn ze ervan overtuigd dat particulieren zullen afhaken. Bij Freya Van den Bossche en de grootste Vlaamse distributienetbeheerder Eandis hoor je een andere klok.

‘Met de huidige kostprijs van een zonne-energie-installatie is 90 euro steun voldoende om de investering in iets minder dan tien jaar terug te verdienen. En daarbij werd rekening gehouden met een kostprijs van 2.500 euro per kilowattpiek. We stellen momenteel vast dat er offertes worden gedaan aan particulieren waarbij de kostprijs slechts 1.700 à 1.800 euro bedraagt', verklaart de woordvoerder van Van den Bossche.

Bij Eandis gaan ze nog een stap verder. Met de huidige kostprijs van een zonne-energie- installatie blijft het zelfs na 1 augustus een zeer rendabele investering. Het boude besluit daar luidt dat de 90 euro subsidie per 1.000 kilowattuur productie pure winst zal zijn.

De Vlaamse overheid gaat er overigens van uit dat ze vanaf begin volgend jaar de winst van alle particuliere zonne-energie-installaties wat kan afromen. Dat moet gebeuren via de invoering van een netvergoeding door de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. 

Bron: De Standaard * 9 juni 2012


 

Group T.A.T. Groenstraat 38, 3440 Zoutleeuw (Budingen)   -   BE 0895 524 190   -   0469 44 88 64   -